ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ AOC สพป.ศก. เขต 2

การเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  • พิมพ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดระบบ DMC ให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนการย้ายเข้า ย้ายออก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลได้จนถึง วันที่ ๑๐ มิถุนาย ๒๕๖๒  ปิดระบบ เวลา ๑๖.๓๐ น.