ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ AOC สพป.ศก. เขต 2

การเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๒

  • พิมพ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดระบบ DMC ให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนการย้ายเข้า ย้ายออก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลได้จนถึง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙